ELKARBIZITZA – HEZKIDETZA

 

ABIABURUAK

 • Lan giroak eta emaitza akademiko positiboak gelakideen arteko harreman positiboak bultzatzen dituzte.
 • Lankidetzaren bidez eta ikasketa interaktiboaren bidez elkarrenganako errespetua irakasten eta ikasten da.
 • Gelako aniztasuna kontuan hartzea beharrezkoa da ikasleen arteko tratu txarrak gerta ez daitezen.
 • Beharrezkoa da arau esplizitua argiak eta koherenteak konpartitzea, guztiok era argian onartzen ditugun arauak.
 • Berdintasuna eta solidaritatea era positiboan eta zabalean sustatzen duen elkarbizitza eredu bat ezartzea komunitate-kideen arteko ardura da, elkarbizitza ez delako inoren ondarea, batera bizi diren guztiena baizik

 

HELBURUAK

Bizikidetzaren helburuak berdintasuna eta elkarbizitza eredu dialogikoa gauzatzearen inguruan proposatuta daude.

      1.Eredu dialogikoa sustatzea Zallako Hezkuntza komunitateak adostu duen arauaren inguruan:

Hemen guztiei laguntzen diegu: bakarrik ez egoteko, ikasketetan arrakasta lortzeko eta gatazkak daudenean biktimak defendatzen dituenak defendatuko ditugu.

      2. Indarkeriari eta genero indarkeriari aurrea hartzeko sozializazio eredua sustatzea

                GAIAK

  • Ikaskideen artean adiskidetasun harremanak eta nesken arteko solidaritatea.
  • Indarkeria erabiltzen ez duten pertsonak erakargarritzat jotzea.
  • Tolerantzia 0 jarrera.
  • “Isiltasunaren legea” haustea.
  • Ikaskideak nola defendatu. Biktimaren babestea eta elkartasuna.
  • Maskulinitate ereduak.
  • Berdintasuna, estereotipoak eta genero aurriritziak.
  • Kultura , Gizartea eta sexualitatea. Gizartearen eta lagunen eragina.
  • Adostasuna, intimitatea, Ez da ez jarrera.

      3. Ikasleentzat ingurune segurua sortzeko jardueretan hezkuntza komunitate osoa inplikatzea.

  • Familiekin eta inguruneko elkarte sozio-kulturalekin elkarrizketa eta kolaborazio guneko kolaborazioa sendotzea
  • Hezkuntza komunitatea ikasleen elkarbizitza hobetzen duen arauaren jarraipena bultzatzea eta betearazteko prozesuak martxan jartzea